Hej!

Mitt namn är Dahir Khalid och jag föreläser om entreprenörskap, mångfald och ledarskap i förändring.

Tjänster

Idag har mer än var fjärde svensk internationell bakgrund. Den som tar ett medvetet grepp om dagens outnyttjade resurser kommer att ligga steget före i vår globaliserade värld. Hur kan din verksamhet jobba mer lönsamt och innovativt genom att dra nytta av mångfaldens fördelar? Vad ställer det för krav på koncept, organisation och ledarskap?

Jag hjälper dig och ditt företag eller organisation att arbeta strategiskt utifrån ett mångfaldsperspektiv.

För att läsa mer om mina tjänster klicka här.
Next

Mångfald - Jag hjälper mina uppdragsgivare att förstå innebörden av mångfald och vad det kan innebära för just dem. En mångfaldsstrategi kan bättre spegla kund och behov.

Ledarskap i förändring - Framgång ställer stora krav på ett modernt och dynamiskt ledarskap. Jag hjälper dig som chef och ledare att utveckla verktyg som tar till vara på samtliga medarbetares potential.

Entreprenörskap - Genom att arbeta utifrån de tre etablerade framgångsfaktorerna koncept, människa och utveckling hjälper jag dig som företagare att maximera din affärsnytta och lönsamhet.

Inspiration - Min ambition är att inspirera och motivera med hjälp av föreläsningar, rådgivning och workshops. Som moderator drar jag nytta av mina sakkunskaper inom entreprenörskap, mångfald och ledarskap.

Next

Tidigare Uppdragsgivare

Klicka på logo för referens

Next

Om mig

Från att haft stora utmaningar i gymnasiet till en väl etablerad tillvaro som civilekonom, entreprenör och företagsrådgivare. Min personliga resa har adderat värde till en masterexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och den långa erfarenheten som konsult för bland andra Almi-Företagspartners, Business Region Göteborg, Göteborgs Stad och en lång rad egenföretagare.

Next

Portfolio

Next

Kontakta mig/Bokning